Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6 gaat over de indeling van bewegingsactiviteiten in leerlijnen die binnen het be­wegingsonderwijs in Nederland breed worden gedragen. De twaalf leerlijnen die vallen onder kerndoel 57 van het SLO, geven structuur en overzicht en bieden veel variatiemogelijkheden bin­nen de lessen bewegingsonderwijs. Dit hoofdstuk gaat daarnaast in op de ‘bewegingsthema’s’, ‘bewegingsuitdagingen’ en verwante begrippen.

Dit hoofdstuk is opgedeeld in 7 delen; twee leerlijnen uitgelicht, ad 1 zangspelen, ad 2 ritme & bewegen, ad 3 kinderlied en bewegen, ad 4 trends, ad 5 dansgames en doelspelen.