In de media

Recent

Het boek 'Onderwijs in bewegen op de basisschool is nu sinds twee maanden beschikbaar.

 

Het boek is heel positief ontvangen. In de afgelopen periode is er een aantal reacties en recensies in de (sociale) media over verschenen. Je kunt deze hier nalezen.


We lichten er graag enkele citaten uit.

 

‘Het is een verdienste van de auteurs dat ze wat er de laatste jaren is verschenen op het gebied van leren bewegen van kinderen en alles wat daarmee samenhangt, op een zeer leesbare manier, hebben weten te bundelen in dit boek.’

 

‘Zeer mooi vormgegeven’

We zijn hier heel blij mee omdat we veel aandacht hebben besteed aan de vormgeving van het boek zodat er een activerende werking van uitgaat; ‘als studieboek, naslagwerk, leidraad of ter verdieping’.

 

‘Deel 3 gaat over de rol van de docent in het onderwijs. Bijvoorbeeld aan speciale doelgroepen als kinderen met een aandoening waarbij B-SMECS de handleiding is: gedrag wordt in kaart gebracht aan de hand van zes aspecten: biologisch, sensorisch, motorisch, emoties, cognitief en sociaal; alles staat erin en uitgebreid uitgewerkt.’

 

‘Ik denk dat het hierdoor als opleidingsboek erg geschikt is.’

Erik Hein

Train de trainer / Onderwijs / Bewegingswetenschapper / Gevaarsbeheersing / Psycholoog BSc

Voor iedereen die onderwijs geeft in sport en bewegen aan kinderen!

 

Ik durf zelfs te stellen, ook voor trainers die lesgeven aan jongeren en zelfs volwassen!

Alle actuele theorieën op het gebied van motorisch leren, didactiek, methodiek, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie worden behandeld! 

 

En de lay-out is prachtig en is op zichzelf een voorbeeld van activerende didactiek. Ik word niet betaald voor deze recensie maar jongens, wat moet hier een werk en aandacht in hebben gezeten!

 

Het boek is een snoepwinkel voor degenen die zich willen oriënteren in ontwikkelingen op het gebied van motorisch leren.

Natuurlijk komen impliciet en expliciet motorisch leren aan de orde, net zoals de totaal versus deelmethode, ‘deliberate practice’ (het onderwerp waar ik al jaren niks van wist maar heel belangrijk blijkt te zijn) maar ook de zo actuele en krachtige ecologisch dynamische benadering. HARRY LEZEMAN

MMT, Docent specialistische Masteropleidingen Fysiotherapie at Avans+, Manueel-, Haptotherapeut at Rugklachtenpoli.nl

De essentie van bewegen gepakt; een must read!

 

Hoewel dit boek niet (specifiek) is geschreven voor ons, haptotherapeuten, biedt het veel rijke handvatten en inzichten.

Het lezen ervan heeft gemaakt dat ik meer zicht heb gekregen op de context waarbinnen de ‘beweger’ zich beweegt!

 

In de kern gaat het dit boek over het beïnvloeden van bewegingsgedrag en wat daarbij komt kijken.

 

Het heeft mijn perspectief niet alleen verbreed maar ook verdiept. Wat ik met name waardeer betreft niet alleen de inhoud, maar ook de vele verschillende en met elkaar samenhangende thema’s en niet in de laatste plaats de prettige manier van schrijven; misschien is ‘vertellen’ wel beter. 

 

Het zou mooi zijn als vakgenoten de inhoud van dit standaardwerk in zich mee zouden dragen en met die blik de ‘beweger’ tegemoet treden!

Chris den Besten

GZ-psycholoog en trainer bij Stichting Philadelphia Zorg

Hét handboek voor het onderwijs in bewegen is er!

Iedere gedragsdeskundige kent het belang van bewegen en weet dat jong geleerd oud gedaan is. Daarom is het geweldig dat er sinds kort een boek is waarin op methodische wijze wordt uitgewerkt hoe bewegen bij kinderen op de basisschool gestalte gegeven kan worden. 


Onderwijs in bewegen op de basisschool is met recht hét handboek voor het bewegingsonderwijs op de basisschool! 

 

Jaap Verhagen

Coaching in beweging. Trainingen in onderwijs en sport. Docent bewegingsonderwijs.

De Nieuwe Standaard

In het werkveld van onderwijs in bewegen is een veelheid aan boeken te lezen. Echter zijn deze boeken of theoretisch van aard, of eenzijdig praktisch. Dit boek verbindt de (nieuwste) theorie met de praktijk op een heldere, verbindende diepgaande en prettig leesbare manier.

 

De auteur schrijft op een inzichtelijke, prettig leesbare manier, die stimuleert tot verder lezen.Onderwijs in bewegen op de basisschool

 

Uitgeverij ‘Thema’ heeft een prachtig boek uitgebracht voor de vakspecialist bewegingsonderwijs.

Zes vakexperts hebben hun kennis geclusterd in een indrukwekkende bundel theorie, les- en praktijkvoorbeelden en illustraties. Het boek is een compleet naslagwerk met een fraaie opmaak en een heldere structuur. Het boek is mede door de wetenschappelijke onderbouwing van het aanbod goed bruikbaar in de opleiding van docenten bewegingsonderwijs en in de nascholing van groepsleerkrachten. Het boek geeft een volledig beeld en breed perspectief van het bewegingsonderwijs aan kinderen. Verder valt op dat het boek aandacht geeft aan pedagogische noties in aanvulling op de didactiek. Aandacht wordt gegeven aan de clusters kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming en aan de sociale veiligheid van kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. 

 

Wim Dunsbergen, College van Bestuur VCOPS