Hoofdstuk 10

Bewegingsonderwijs houdt zich bezig met de beïnvloeding van het bewegingsgedrag en heeft daarmee invloed op de ontwikkeling van kinderen. Dit is het thema van hoofdstuk 10. De bewe­gingsontwikkeling, zowel kwantitatief als kwalitatief, verloopt voor ieder kind anders. Kinderen doen veel leerervaringen op tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Om positieve leerervaringen bij kinderen te realiseren, heeft de leerkracht een toolbox met methodische en didactische over­wegingen en trucs om met behulp van bewegingsactiviteiten de verschillende talenten en kwali­teiten van kinderen tot hun recht te laten komen.