Onderwijs in bewegen op de basisschool


Het bewegingsonderwijs is momenteel volop 'in beweging'. Naast de herziening van de leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs hebben ook recente wetenschappelijke inzichten een nieuw boek wenselijk gemaakt. Dit boek is met nieuwe inzichten geschreven en dient als basis voor een ieder die geïnteresseerd is in het verzorgen van onderwijs aan bewegende kinderen.

 

De nadruk in dit boek ligt op het creëren en realiseren van een betekenisvolle speel- en beweegomgeving. Een leeromgeving met uitdagende bewegings- en belevingsmogelijkheden voor ieder kind.

 

Het boek gaat in op verantwoord organiseren en didactisch handelen. Het bevat aanwijzingen, richtlijnen en suggesties voor praktisch handelen, waarmee leerprocessen worden geoptimaliseerd en gewenste bewegingsgedragingen worden bereikt. 

 

Kortom: het boek bundelt bestaande kennis van en nieuwe wetenschappelijke inzichten in het bewegingsonderwijs. Het helpt je op weg om deskundig en bekwaam te worden in het ontwerpen en aanbieden van betekenisvolle en gedifferentieerde gymlessen.
Wat lezers zeggen over het boek
Het boek is nu te bestellen


Het boek is verkrijgbaar bij je lokale boekhandel
en ook in onze eigen webshop.Meer info?

Kijk ook eens op het platform-onderwijsinbewegen.nl