Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 7 beschrijft het motorische leren en welke aspecten bij het leren van motorische vaar­digheden een rol spelen. Kinderen kunnen al veel, maar moeten ook nog veel vaardigheden leren. Dit is precies de vraag waarover het in dit hoofdstuk gaat: hoe leren kinderen bewegen en hoe worden ze er na verloop van tijd steeds beter in?