Inhoud

Eén boek: drie delen, vijftien hoofdstukken en ruim driehonderdvijftig bladzijden. Afhankelijk van je studiewensen, interesse of vraag kun je ervan gebruikmaken. Het boek hoeft niet noodzakelijkerwijs ‘in volgorde’ of ‘in zijn totaliteit’ gelezen of geleerd te worden. Welke kennis en informatie je in jouw rugzak stopt, is persoonlijk.

Het eerste blok (hoofdstuk 1-5) gaat over het aanbieden van bewegingsactiviteiten. Hier worden de drie hoofdrolspelers ten tonele gevoerd: de les, de leerling en de leerkracht. Dit is de centrale kern waarin het allemaal gebeurt.

 

In dit eerste deel krijg je onmisbare tools en handvatten aangereikt voor het inrichten, instrueren en organiseren van bewegingslessen.

Het tweede blok (hoofdstuk 6-10) zoomt in op het reguleren van bewegingsactiviteiten en het geven van leerhulp.

 

In dit tweede blok komt de praktijk met diverse handelingstheorieën, perspectieven en manieren van kijken naar bewegen indringend aan bod. Je wordt ondergedompeld in de praktijk en maakt kennis met vragen en dilemma’s die je tegenkomt in het bewegingsonderwijs.

Blok drie (hoofdstuk 11-15) bespreekt de rol van de vakspecialist bewegingsonderwijs in breed perspectief.

 

Dit afsluitende blok stelt verschillende thema’s aan de orde die een belangrijke rol spelen binnen het bewegingsonderwijs.

Dit vraagt het maken van gefundeerde en beredeneerde keuzes om te komen tot een  onderbouwde visie op het onderwijs in bewegen.