Uitdagingen

Deze tekst is een vervolg op het vorige artikel over de uitkijktorens. Eerst dit artikel lezen? 

 

Door de verschillende bewegingsambities van leerlingen komt het kiezen van eigen uitdagingen – zelfsturend leren – prominent naar voren. Het gaat erom dat leerlingen hun eigen ‘challenges’ leren kiezen. Uitdaging wordt dan niet opgevat als een ‘moeilijker trucje’, maar als een manier om in een leerproces van het bewegingsonderwijs te staan: het beter leren opzoeken van de eigen bewegingsuitdaging als ‘mindset’. De vergelijking met een groei-mindset dringt zich op.

 

Leren

Als je het idee krijgt dat de term ‘leren’ in dit reflectiehulpmiddel niet is opgenomen, dan klopt dit niet. Leren overkoepelt de drie aspecten. Anders gezegd: leren vindt plaats op alle drie de aspecten. Zowel de leerling als de leerkracht kan op de drie aspecten leerresultaten boeken. Bijvoorbeeld wanneer een leerling de opdracht na een periode van oefenen en experimenteren op een hoger niveau weet uit te voeren, kan gesteld worden dat hij op het vakspecifieke vlak geleerd heeft. Het is echter ook mogelijk dat een leerling binnen de activiteit of opdracht meer leert te genieten en zich beter aan de regels leert te houden. Met andere woorden: op het gebied van ‘Leeft ‘t?’ en ‘Loopt ’t’ kan er ook sprake zijn van leren.

 

Terug naar de leerkracht. Voor hem zijn Loopt ’t, Lukt ’t en Leeft ’t drie figuurlijke knoppen waaraan hij kan draaien om het bewegingsgedrag van de leerlingen te beïnvloeden. Door een verandering aan te brengen binnen Loopt ’t zullen ook Lukt ’t en Leeft ’t worden beïnvloed en daarmee anders worden. Dit werkt zo voor elke knop waaraan wordt gedraaid.

Het kan zijn dat je vindt dat het goed is zoals het gaat. Dan kun je kiezen voor de optie Laat ’t, omdat je vindt dat die op dat moment een optimale beweeg- en leersituatie biedt. Je kiest er op dat moment voor om niet te handelen.

 

"Niet handelen is niet hetzelfde als niets doen."

 

‘Niets doen’ is een staat van hoge alertheid; helder, stil en klaar om te handelen. Je bent je bewust van wat er gebeurt, zowel buiten jezelf als in jezelf; actief en stil tegelijk. Anders gezegd: je geeft het kind als het ware de zelfsturing op zijn eigen ontwikkeling.

Wanneer de bewegingssituatie optimaal is voor het beweeg- en leerproces van de leerlingen, zullen ze leren. Dan zal het op een bepaald moment nodig zijn om de situatie weer op maat te maken: uitdagender en beter op niveau. Uiteraard heb je dan weer de keuze vanuit welk perspectief je dit doet: Loopt ’t, Lukt ’t of Leeft ’t.

 

Verder lezen over andere oplossingen?

 

Klik op de link en download het hele document.

 

Interessant?

Wil je meer vergelijkbare artikelen lezen? 


Schrijf je dan in voor de THEMA - Kennislink.

Reactie schrijven

Commentaren: 0