Hoofdstuk 9

Leerkrachten geven bijna continu ‘leerhulp’. Dit begrip staat in het centrum van het leerpro­ces van het (bewegings)onderwijs. Daarom moet helder zijn wat er precies mee bedoeld wordt. Hoofdstuk 9 verduidelijkt het onderscheid tussen differentiëren, leerhulp en brede zorg, en be­spreekt vijf verschillende leerhulpstrategieën.