Hoofdstuk 15

Hoofdstuk 15 zoomt in op de motorische ontwikkeling, die wordt opgevat als het leerproces waarin een scala aan motorische vaardigheden wordt verworven. Fundamentele vaardigheden zijn waardevol voor het deelnemen aan lichamelijke activiteiten. Kinderen met een vaardig­heidsniveau onder een kritische drempel zullen minder succesvol zijn in bewegingsactiviteiten en eerder afhaken bij lichamelijke activiteiten.


Op zoek naar.....?

Up-to-date en verdiepende informatie over.....

  • Physical literacy?

  • Van jongs af aan vaardig in bewegen?