Hoofdstuk 12

Hoofdstuk 12 gaat over leerlingen die om verschillende redenen binnen het bewegingsonderwijs speciale zorg vragen. Zij hebben op school onze aandacht en deskundigheid het hardst nodig. Het is de verantwoordelijkheid van het gehele team dat deze brede zorg goed geregeld is. In dit hoofdstuk gaat het ook over het bewegingsonderwijs bekeken vanuit het perspectief van de or­ganisatie.