Hoofdstuk 13

Uit onderzoek komt naar voren dat de relatie tussen bewegen en het schoolse leren het best zichtbaar gemaakt kan worden wanneer gekeken wordt naar de executieve functies. Wat deze functies zijn en wanneer je ze nodig hebt komt in hoofdstuk 13 aan de orde. Dat gaat in op de invloed van bewegen op de verschillende ontwikkelingsdomeinen: de motorische, sociaal-emoti­onele, fysieke en cognitieve ontwikkeling, waarna het hoofdstuk wordt afgesloten met bewegend leren.