Hoofdstuk 14

Hoofdstuk 14 gaat in op verschillende opvattingen en de legitimatie van het vak. Wordt het bewe­gen gezien als compensatie voor een bewegingsarmoedig bestaan of gaat het om het opbouwen van bewegingscompetenties? De ‘bewegingscultuur’ is een paraplubegrip voor alle situaties in de samenleving waarin het bewegen de dominante activiteit is. De school is voor kinderen de omgeving waarin ze, als ze niet thuis zijn, het grootste deel van hun tijd doorbrengen. Het is ook een omgeving die op verschillende manieren invloed heeft op hun beweeg- en sportgedrag. Het bevorderen van een gezonde leefstijl krijgt op basisscholen steeds meer aandacht. Kinderen die lekker in hun vel zitten, presteren namelijk ook beter. Voor het bewegingsonderwijs liggen hier grote kansen.