Blok 3

Dit blok gaat over de rol van de vakspecialist in breed perspectief. Dit vraagt het maken van beredeneerde keuzes en een onderbouwde visie op het onderwijs in bewegen.

Hoofdstuk 11

Hoofdstuk 11 gaat in op de ontwikkelingsdomeinen en de zone van de huidige en de naaste ontwikkeling.


Hoofdstuk 12

Hoofdstuk 12 gaat over leerlingen die om verschillende redenen binnen het bewegingsonderwijs speciale zorg vragen.


Hoofdstuk 13

In hoofdstuk 13 komen de executieve functies aan de orde; wat zijn deze

functies en wanneer heb je ze nodig.


Hoofdstuk 14

Hoofdstuk 14 gaat in op verschillende opvattingen en de legitimatie van het vak.


Hoofdstuk 15

Hoofdstuk 15 zoomt in op de motorische ontwikkeling, die wordt opgevat als het leerproces waarin een scala aan motorische vaardigheden wordt verworven.