Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4 gaat over buiten spelen, de relatie ervan met bewegingsonderwijs, en risicovol spe­len. Spelen is fundamenteel voor de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Spelenderwijs leren ze de wereld om zich heen steeds beter begrijpen. Het is de sleutel tot het ontwikkelen van vaardig­heden die kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen.