Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3 gaat over de mogelijkheden die een leerkracht tot zijn beschikking heeft. De leer-kracht waarvan de leerkracht gebruik kan maken, bestaat uit een gereedschapskist met tools om de bewegingsbeïnvloeding van een groep en de individuele leerling zo goed mogelijk te laten ver­lopen. Er is aandacht voor de mogelijkheden om leerlingen effectief te begeleiden naar zelfsturing binnen bewegingssituaties.