Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2 gaat over het lerende vermogen van kinderen: de leer-kracht van de leerling. Een kind is in de basis volledig toegerust voor zijn ontwikkeling. Deze kind-kracht ontstaat vanuit drie psychologische basisbehoeften: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Door deze basisbehoeften gaan kinderen betekenisvolle relaties aan, willen ze het beste van zichzelf laten zien en ontwikkelen ze zich. Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend. Deze nieuwsgierigheid is de basis van hun ontwikkeling. Het onderwijs in bewegen sluit aan bij wat ze als betekenisvol ervaren.