Blok 1

Dit eerste blok voert de drie hoofdrolspelers ten tonele: de les, de leerling en de leerkracht – de kern waarin het allemaal gebeurt. Je krijgt onmisbare tools aangereikt voor de praktijk van het bewegingsonderwijs.

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1 bespreekt de criteria voor een goede les, waarin onze visie op het bewegingsonderwijs doorklinkt. 


Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2 gaat over het lerende vermogen van kinderen: de leer-kracht van de leerling.


Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3 gaat over de mogelijkheden die een leerkracht tot zijn beschikking heeft.


Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4 gaat over buiten spelen, de relatie ervan met bewegingsonderwijs, en risicovol spelen.


Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 stelt principes aan de orde voor het borgen van veiligheid, die een rol spelen in de zorgplicht van de leerkracht.