Posts met de tag challengesUitdagingen
23. december 2020
Door de verschillende bewegingsambities van leerlingen komt het kiezen van eigen uitdagingen – zelfsturend leren – prominent naar voren. Het gaat erom dat leerlingen hun eigen ‘challenges’ leren kiezen. Uitdaging wordt dan niet opgevat als een ‘moeilijker trucje’, maar als een manier om in een leerproces van het bewegingsonderwijs te staan: het beter leren opzoeken van de eigen bewegingsuitdaging als ‘mindset’. De vergelijking met een groei-mindset dringt zich op.