Blok 2

In het tweede blok komt de praktijk met diverse handelingstheorieën en manieren van kijken naar kinderen in beweging indringend aan bod. Je wordt ondergedompeld in de praktijk en maakt kennis met diverse mogelijkheden om kinderen beter te leren bewegen.

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6 gaat over de indeling van bewegingsactiviteiten in leerlijnen die binnen het bewegingsonderwijs in Nederland breed worden gedragen.


Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 7 beschrijft het motorische leren en welke aspecten bij het leren van motorische vaardigheden een rol spelen.


Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8 beschrijft wat motorische ontwikkeling is en vertelt er vier grote verhalen over.


Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 9 verduidelijkt het onderscheid tussen differentiëren, leerhulp en brede zorg, en bespreekt

vijf verschillende leerhulpstrategieën.


Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 10 gaat over de beïnvloeding van het bewegingsgedrag en de invloed van het bewegingsonderwijs op de ontwikkeling van kinderen.