Posts met de tag taakspecifiekOpmerkelijke theorieën - samenvattend en afsluitend
Bewegingsonderwijs · 01. januari 2022
Voor de ontwikkeling van het vak is het een goede zaak om kritisch naar gehanteerde theorieën te kijken; en als blijkt dat voor theorieën geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat, op zoek te gaan naar vruchtbare alternatieven. Een van de gehanteerde uitgangspunten is een onderzoeks-geïnformeerde aanpak van het onderwijs in bewegen. Daarom vinden we dat de benadering van Mesker van de motorisch ontwikkeling geen rol zou moeten spelen binnen de verdere ontwikkeling van het bewegingsonderwijs.
Opmerkelijke theorieën - een inleiding
Bewegingsonderwijs · 01. januari 2022
Voor ons boek deden we onderzoek naar de onderbouwing en fundering van enkele theorieën die binnen de lichamelijke opvoeding en het bewegingsonderwijs een rol spelen. Dit blog is een inleiding op een serie artikelen over drie theorieën die in de wereld van de lichamelijke opvoeding en de mrt een bijzondere plaats innemen. Die plaats vraagt om nuancering in vergelijking met de hedendaagse theoretische ontwikkelingen op het gebied van motorisch leren en psycho-neurologische onderzoeksresultaten.
De ontwikkelingslijnen van Gesell
Bewegingsonderwijs · 01. januari 2022
De theorie van Gesell is bij het bespreken van 'de grote verhalen' de revue al gepasseerd. We besteden er op deze plaats toch nog enige aandacht aan, omdat deze ontwikkelingslijnen, een rol spelen binnen de wijze waarop gekeken wordt naar motorische ontwikkeling(en) en de hulp bij het achterblijven ervan. Regelmatig zijn opmerkingen te horen dat het massale bewegen nog onvoldoende gedifferentieerd is naar het fijne en lokale bewegen dat nodig is om te kunnen schrijven.