Posts met de tag lukt't-torenLukken en mislukken
Onderwijs in bewegen · 29. april 2022
Een actief spel met veel uitdaging. Toch, wanneer van een afstand wordt gekeken, valt te constateren dat Marie en Micha nauwelijks meespelen. Marjolein is jager. Ze weet prima hoe het spel gaat, want ze heeft het al vaak gespeeld, maar het lukt haar niet anderen raak te gooien. Sommigen zijn haar al aan het uitdagen. Je ziet dat ze op het punt staat het op te geven. Soms lukt het helaas niet iedereen om succesvol deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. Wat kun je dan doen om deze...
Vanaf welke uitkijktoren kijk je?
19. december 2020
Wanneer je een tocht maakt, is het handig om een landkaart bij je te hebben. Op de kaart van het bewegingslandschap staan drie torens. Die zijn vanaf de grond prima zichtbaar, zodat de leerkracht zich erop kan oriënteren. Een leerkracht die even de weg kwijt is, kan steeds weer op zoek gaan naar een toren. Laten we nog even in de metafoor blijven, waarbij het geven van lessen bewegingsonderwijs wordt voorgesteld als een tocht door een landschap waarin leerlingen zich verplaatsen.