Posts met de tag beweegspecialistIn de toolbox van...
05. maart 2022
In de toolbox van de beweegspecialist zit vaak kennis van de skill-willmatrix. Dit model stelt dat vaardigheid en motivatie bepalend zijn voor de manier van deelname aan een activiteit. Deze matrix is onlosmakelijk verbonden met omgangsstijlen die de leerkracht kan inzetten om een leerproces optimaal te laten verlopen.