Posts met de tag AfstemmenPraktijktheorie over tijd, tempo en richting
02. juli 2022
De vakspecialist kiest steeds uit verschillende mogelijkheden om een activiteit aan te passen, afhankelijk van wat (hij denkt dat) een leerling nodig heeft of om de activiteit weer aantrekkelijk te maken. De praktijktheorie TTR is een krachtig hulpmiddel om activiteiten steeds weer opnieuw op maat te maken.
Motorisch leren, enkele overwegingen
01. december 2020
Motorisch leren is het proces van toenemende vloeiendheid, accuratesse en snelheid van bewegingen. Motorische leerprocessen spelen ook een rol bij het bewaren van je evenwicht of het opvangen van een (bijna) val. Motorisch leren gaat over het steeds beter afstemmen van geleerde vaardigheden op de omgeving. Kenmerken van motorisch leren zijn: Hoe meer herhalingen hoe beter een vaardigheid beheerst wordt, oftewel oefening baart kunst. Dit verschijnsel staat bekend als de power law of practice.