Posts met de tag zelfvertrouwenBewegen op school
06. november 2020
De betekenis van (onderwijs in) bewegen is veel breder dan een (extra) uurtje gym in de week. Bewegingsonderwijs geeft kinderen de opstap om later, buiten de gymles om, zelf te bewegen. De les bewegingsonderwijs zou daarom niet ‘hét beweegmoment’ van een kind moeten zijn, maar slechts een leermoment, net als elke andere les op school. Dit is alleen mogelijk als er meer wordt bewogen tijdens een schooldag.

Van jongs af aan vaardig in bewegen
08. oktober 2020
Dit was het thema van de door het Kenniscentrum Sport & Bewegen samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO en de VSG georganiseerde week over de motoriek; een themaweek om meer aandacht te vragen voor het belang (en nut) van een brede motorische ontwikkeling. Het zet de vraag ‘waarom bewegen voor kinderen (zo) belangrijk is’ weer in het centrum van de belangstelling. Enige tijd geleden schreef ik er een artikel over. Enigszins aangepast neem ik het hier over.