Posts met de tag bewegingsontwikkelingBewegingsonderwijs met kleuters; een vak apart
Bewegingsonderwijs · 30. december 2020
Bewegingsonderwijs is een vak apart, werken met kleuters een apart vak. De combinatie van die twee verdient een eigen boek. Een bundeling van theoretische kennis, praktische inzichten en bruikbare tips over kleuters: het hoe en waarom van bewegingsonderwijs, de ontwikkelingsmogelijkheden van het jonge kind leren snappen, en vooral ‘kleuters in beweging’ vakkundig begeleiden. Doorgaande lijn De lagere school heet ‘basisschool’ sinds de Wet op het basisonderwijs (1985). Een van de speerpunten van
Bewegen op school
06. november 2020
De betekenis van (onderwijs in) bewegen is veel breder dan een (extra) uurtje gym in de week. Bewegingsonderwijs geeft kinderen de opstap om later, buiten de gymles om, zelf te bewegen. De les bewegingsonderwijs zou daarom niet ‘hét beweegmoment’ van een kind moeten zijn, maar slechts een leermoment, net als elke andere les op school. Dit is alleen mogelijk als er meer wordt bewogen tijdens een schooldag.
De kracht van het arrangement (2)
Bewegingsonderwijs · 01. november 2020
Het ontwerpen en realiseren van bewegingsactiviteiten die door iedere leerling betekenisvol en uitdagend ervaren worden, is voor beweegprofessionals zowel een uitdagende ambitie als een complexe en ingewikkelde opgave. In het vorige artikel werd ingegaan op enkele vormen en strategieën die onderdeel zijn van de toolbox van het nieuwe motorische leren. In dit artikel wordt de relatie gelegd tussen de kracht van bewegingsarrangementen en de intrinsieke en extrinsieke motivatie.
Van jongs af aan vaardig in bewegen
08. oktober 2020
Dit was het thema van de door het Kenniscentrum Sport & Bewegen samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO en de VSG georganiseerde week over de motoriek; een themaweek om meer aandacht te vragen voor het belang (en nut) van een brede motorische ontwikkeling. Het zet de vraag ‘waarom bewegen voor kinderen (zo) belangrijk is’ weer in het centrum van de belangstelling. Enige tijd geleden schreef ik er een artikel over. Enigszins aangepast neem ik het hier over.