Posts met de tag belang van bewegenTheorie over de sensorische informatieverwerking
Bewegingsonderwijs · 03. december 2021
Voor de ontwikkeling van het vak is het van belang dat we niet alleen kritisch kijken naar de theorieën die in de praktijk worden gehanteerd. Als blijkt dat er onvoldoende onderbouwing voor is, moeten we ze in de praktijk ook niet meer gebruiken, maar op zoek gaan naar vruchtbare alternatieven. Regelmatig laat nieuw onderzoek zien dat de theorieën in vergelijking met de hedendaagse theoretische ontwikkelingen en psychoneurologische onderzoeksresultaten om een nuancering vragen.
Van jongs af aan vaardig in bewegen
08. oktober 2020
Dit was het thema van de door het Kenniscentrum Sport & Bewegen samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO en de VSG georganiseerde week over de motoriek; een themaweek om meer aandacht te vragen voor het belang (en nut) van een brede motorische ontwikkeling. Het zet de vraag ‘waarom bewegen voor kinderen (zo) belangrijk is’ weer in het centrum van de belangstelling. Enige tijd geleden schreef ik er een artikel over. Enigszins aangepast neem ik het hier over.