Knutselen, knuffelen en bewegen

Als mijn twee dochtertjes bij een kinderopvang terecht komen, heb ik er alles voor over dat ze op een geweldige manier worden begeleid; dat ze op een geweldige manier worden grootgebracht. Ik hoop met heel mijn hart dat ze een juf of meester krijgen met passie; met gevoel en passie voor het grootbrengen van kinderen.

 

Meesters en juffen van de basisschool spelen een heel belangrijke rol in de opvoeding van een kind. Maar dit geldt ook voor de medewerkers van een kinderopvang. Hoeveel tijd brengen kinderen wel niet door op school en de opvang? School en opvang spelen een grote rol in de opvoeding van kinderen. 

Passie

Een medewerker van een kinderopvang heeft potentieel een heel grote invloed op kinderen. Er zijn voorbeelden, waarbij kinderen de juf van de kinderopvang vaker zien dan hun eigen moeder. Alle kinderen verdienen toch het beste? Kinderen verdienen meesters en juffen met passie; betrokken en afgestemd op wat de kinderen nodig hebben. Kinderen verdienen opvang met passie! Of er nou geknutseld, geknuffeld of bewogen wordt. Ook bij het bewegen. Bewegen is niet alleen groot belang. Het zorgt ook voor beleving en veel plezier; sterker nog, bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Op school vindt er onderwijs in bewegen plaats, maar na schooltijd bij de kinderopvang toch ook? Of laten we die mogelijkheden onbenut?!

In het onderwijs zijn de gymleraren de beweegprofessionals. Deze specialisten gebruiken sport en spel om kinderen te leren bewegen. Maar het gaat veel verder dan bewegen alleen. Het gaat ook om kinderen zelfstandig en samen te leren bewegen. Bewegen, beleven en reguleren zijn hierin kernwoorden.

Goede vakdocenten bedenken en plannen betekenisvolle bewegingslessen

Ook pedagogisch medewerkers denken na over sport- en spelactiviteiten, ook bij hen zijn visie en doelen belangrijk. Wat willen ze de kinderen meegeven en kunnen bewegingsactiviteiten daarin niet een belangrijke rol spelen? Pedagogische medewerkers kunnen heel goed betekenisvolle lessen voorbereiden, verzorgen en evalueren. Wij kunnen hen toch zeker de benodigde  tools aanreiken voor het op een kwalitatieve wijze begeleiden van bewegingsactiviteiten?

 

De opleiding van een pedagogische medewerker is totaal anders dan die van een gymleraar. Maar toch is er een groot raakvlak. Een raakvlak dat naar mijn idee de essentie raakt van begeleiden; het kind en de pedagogische benadering ervan. 

 

"Pedagogische medewerkers begeleiden kinderen in hun ontwikkeling, tijdens het knutselen, het knuffelen maar  zeker ook tijdens het bewegen."

Wat is er nodig?

Wat is er voor nodig om pedagogisch medewerkers de tools aan te reiken voor het op een kwalitatieve wijze begeleiden van bewegingsactiviteiten? Is dit zo ingewikkeld? Het lijkt me van niet.
Bewegingsactiviteiten begeleiden vanuit een pedagogisch perspectief; de passie voor de kinderen is er. Wat nodig is een gereedschapskist met beweegactiviteiten en manieren om naar deze activiteiten te kijken vanuit het perspectief van de totale ontwikkeling.


Op zoek dus naar een pakket waarin zowel de beweegactiviteiten en de begeleidingsmogelijkheden hun plaats krijgen, waarbij PASSIE vertrekpunt zal dienen te zijn.

 

Passievol en met open blik kijken naar het eigen handelen én wellicht andere manieren van begeleiden. Het gaat om het ontwerpen en aanbieden van beweegactiviteiten die mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen op meer dan alleen het motorische domein. Het accent zal juist moeten moeten liggen bij sociale en emotionele leerdoelen; samenwerken, omgaan met winst en verlies, delen en het omgaan met en je houden aan afspraken en regels. Juist beweegactiviteiten kunnen hierin een heel belangrijke rol vervullen. Maar hier is wel een goedgevulde toolbox voor nodig.

 

"Onderwijs in bewegen is tenslotte meer dan alleen beter motorisch leren bewegen."

 

Onderwijs in bewegen. Ook na schooltijd. Ook bij de kinderopvang, want bewegen begint met passie én bij de basis; zowel wat betreft de kinderen als de begeleiding! 

 

 

 

Eigenaar en oprichter Ismo Vorstermans is als voormalig profvoetballer en met de ALO als achtergrond de drijvende kracht achter Sportivitijd.

Meer info over Sportivitijd? Klik op de foto.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
 • #1

  Jaap Verhagen (dinsdag, 02 februari 2021 10:31)

  Hallo Ismo,

  Bedankt voor je inspirerende woorden.
  Als ik je website bekijk, kan ik echter niet doorklikken op de verschillende diensten die je aanbiedt.
  Kan je ervoor zorgen dat dat wel lukt? Ik ben benieuwd wat je allemaal precies doet.

  Vriendelijke groet,

  Jaap Verhagen